Om os

Christian A. Stewart-Ferrer er klinisk psykolog i privat praksis ved Tidens Psykologer i Odense – tildelt autorisation af Psykolognævnet og undervisningskompetence i psykologi af Undervisningsministeriet.

 • Han er specialist- og supervisor-uddannet (svarende til speciallæge / specialpsykolog) i dels psykoterapi, dels klinisk børne- og ungdomspsykologi.
 • Han er klinisk sexolog (DACS) - med særligt fokus på kønsidentitet og seksualitet i relation til AS(F).
 • I mange år har han arbejdet som psykolog med børn, unge og voksne med Aspergers Syndrom /autisme – både i form af udredning, afklaringssamtaler, selvudviklingsforløb, traumebehandling  og terapi, samt rådgivning, sparring, supervision og undervisning til pårørende og professionelle.
 • Han har selv Aspergers Syndrom (og ADHD) og beskriver ind imellem sit virke som Muggle Relations Officer ;-) .
psykolog Christian A. Stewart-Ferrer

Sif S. Stewart-Ferrer er freelance autismekonsulent og foredragsholder, tidl. forskningsspecialist, tidl. underviser og forskningsassistent ved SDUs Forskningsenhed for Almen Lægelig Praksis (FEA), m.m.

  • Hun er cand.mag. i filosofi og antropologi, og har derigennem - fra første færd og lige siden da - både lært og praktiseret ..
   • at beskæftige sig indgående med menneskelige refleksioner og perspektiver (herunder eksistentielle perspektiver);
   • at arbejde mod indsigt via sokratiske spørgsmål (selve grundfjeldet i kognitiv terapi);
   • at tænke og samtale med basis i logik - og derfor være på bølgelængde med mennesker, som selv samtaler stringent logisk, og som håber på (og har brug for), at deres samtalepartner kan guide dem til en forståelse af, hvordan også det emotionelle faktisk er rationelt (og omvendt!);
   • at afdække og kortlægge tanker og adfærd hos mennesker i grupper med forskellige (sub)kulturelle karakteristika og verdenssyn;
   • og at gøre (sub)kulturers verdensforståelse tilgængelig og forståelig for andre, som netop ikke selv er en del af den pågældende (sub)kultur.
  • Hun har gennem årene holdt div. oplæg bl.a. ved SIKON og Skivekonferencen om "Autisme og parforhold", "Autisme, kommunikation og konflikthåndtering", "Autisme i antropologisk perspektiv", m.m.
  • Hun har arbejdet som mentor og som støtte-/kontaktperson for unge og voksne med autistisk funktionsmåde.
  • Hun har massiv levet erfaring med og indsigt i parforhold, der involverer autisme.
  • Hun har massiv levet erfaring med og indsigt i at skulle agere som forælder til to børn med autisme.
  • Hun har selv Aspergers Syndrom (og ADHD) - og føler sig ofte som både tolk, brobygger og informationsmedarbejder på begge sider af 'hjernekløften'.

 (Sif er ikke tilknyttet Tidens Psykologer, men arbejder på egen hånd; hun kan kontaktes på sif@ferrer.dk.)